top of page

Trivselregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågorna. Alla som vistas i fastigheten är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig. Trivselreglerna gäller även för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan det i allvarliga fall påverka din rätt att få bo kvar. Vid brott mot trivselreglerna är den första åtgärden att styrelsen uppmanar den som bryter mot reglerna att vidta rättelse. Om rättelse inte sker trots uppmaning kan det bli fråga om uppsägning eller andra påföljder. Innebär överträdelsen att föreningen drabbas av kostnad eller skada kan medlem eller hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Har Du frågor

Har du funderingar eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

Mer information angående trivselregler:

bottom of page