Om föreningen

Brf Stören 15 är en äkta bostadsrättsförening bestående av 50 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lägenheter och 7 lokaler med hyresrätt. Föreningen bildades 2001 och förvärvade fastigheten 2010.

 

Föreningen nyttjar marken via tomträtt.

Fastigheten uppfördes 1935 och är ett klassiskt funkishus.