BRF Stören 15

Fastigheten bildades 1934 och består av 1 flerbostadshus.

Föreningen bildades 2001 och förvärvade 2010 tomträtten till fastigheten Stören 15 i Stockholm från AB Familjebostäder. I föreningen finns 52 bostadslägenheter varav 48 lägenheter idag är upprättade med bostadsrätt. Därutöver finns 4 lägenheter och 7 lokaler med hyresrätt.