Förvaltning

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Tel: 08-775 72 00

Hemsida: https://www.sbc.se/