top of page

Felanmälan

Fastighetsskötseln i denna fastighet utförs av Åkerlunds Fastighetsservice AB. Felanmälan: 08-39 06 50​

I styrelsen är det Thomas Häggkvist och Karl-Erik Cedemo som har huvudansvaret för fastighetsskötseln. Tag gärna kontakt med någon av dem innan du gör en ev. felanmälan till Åkerlunds då de många gånger kan åtgärda problemet utan kontakt med Åkerlunds. Kontaktuppgifter finns under fliken "styrelsen" här på hemsidan.

Vid problem med hissen, ring: STOCKHOLMS HISS-SERVICE 08-522 255 66

bottom of page